CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1049/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/04/2011

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu vv sửa đổi Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh về việc ngưng và truy thu trợ cấp chất độc hoá học hàng tháng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1049.pdf 51(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470