CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1376/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/06/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 và Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1376.pdf 50(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470