CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1452/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/07/2008

Người kư Giang Văn Khoa
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng và cải tạo các pḥng học thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh B́nh Phước năm 2008 (Bổ sung)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
22.QD 1452 TINH.doc 43(Kbytes)
KEM THEO QD 1452 TINH.doc 43(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470