CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1265/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/05/2011

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dư án chuyển 140,556 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt; 1,102 ha đất trống sang trồng rừng cao su và khoanh nuôi, bảo vệ 71,89 ha rừng tự nhiên do C22-Tổng Cục Cảnh sát làm chủ đầu tư, tại khoảnh 1,2,3,4 tiểu khu 389 Cty TNHH MTV Cao su B́nh Phước, xă Tân Ḥa huyện Đồng Phú
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1265.pdf 153(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470