CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2646/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/12/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh B́nh Phước giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
09. QĐ 2646 TỈNH.doc 31(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 2646 TỈNH.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470