CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2072/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/10/2007

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về việc thành lập Ban tổ chức địa phương giải Việt dă leo núi toàn quốc năm 2008 “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

10. QĐ 2072 TỈNH.doc 35(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470