CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1134/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/05/2020

Người kư Trần Văn Mi
Trích yếu Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: xây dựng hệ thống thông tin địa lư (GIS) phục vụ công tác quản lư quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1134.pdf 2357(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470