CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2699/ QĐ-UBND
Ngày kư

19/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định điều chỉnh tăng diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Chơn Thành
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2699.pdf 107(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470