CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1455/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/06/2010

Người kư Bùi Văn Danh
Trích yếu vv phê duyệt dữ toán chi phí đăng kư quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn 10 ha xă Nha Bích, huyện Chơn Thành thụôc hợp phần đền bù tái định cư dự án Thủy lợi Phước Hoà
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

QD 1455.doc 44(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470