CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2017/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/08/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Bổ sung quyết định số 1765/QĐ-UBND Ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phú Thịnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2017.pdf 60(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470