CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 75/ 2016/QĐ-UBND
Ngày kư

29/12/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v băi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh B́nh Phước ban hành thuộc lĩnh vực quản lư của ngành Nội vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

75.pdf 170(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470