CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1619/ QĐ-UBND
Ngày kư

15/08/2012

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo pḥng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1619.doc 130(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470