CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1473/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/06/2010

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Về việc phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, ,
KTQD 1473 BANG.doc 66(Kbytes)
KTQD 1473 BANG 2.doc 53(Kbytes)
QD 1473huyebn..doc 33(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470