CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2065/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/08/2018

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Ban hành quy chế quản lư, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lư "B́nh Phước" cho sản sản phẩm hạt điều
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2065.pdf 569(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470