CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2133/ QĐ-UBND
Ngày kư

28/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết Cho Công ty TNHH BĐS Green Land chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư Thống Nhất
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2133.pdf 3102(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470