CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2078/ QĐ-UBND
Ngày kư

25/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su LN, đồng thời giao UBND huyện Bù Đốp quản lư để thực hiện dự án mở rộng khu dân cư và xây dựng thiết chế văn hóa xă Thiện Hưng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2078.pdf 2080(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470