CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 11/ 2000/QĐ-UB
Ngày kư

23/02/2000

Người kư CT- Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Bổ nhiệm chức danh Xă đội trưởng, Phường đội trưởng và cán bộ tự vệ trên địa bàn Tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

11_2000_QD_UB.doc 30(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470