CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 878/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/05/2013

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và vốn một số Chương tŕnh mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, , ,
qd 878.doc 33(Kbytes)
kt qd 878.doc 102(Kbytes)
kt 2 878.doc 152(Kbytes)
kt 878 1 GIA NĂM 2013.doc 31(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470