CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3213/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/12/2016

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lư và giải quyết của ngành NN&PTNT trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
3213.pdf 89(Kbytes)
68 - TTHC cua So NN&PTNT.doc 5726(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470