CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2835/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/12/2019

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần địa ốc Vietland chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 67 lô đất đă được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại dự án xây dựng KDC TM và DV Bom Bo
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2835.pdf 170(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470