CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2128/ QĐ-UBND
Ngày kư

27/08/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Quyết định Cho Công ty TNHH Xuân Hưởng B́nh Phước gia hạn thời hạn sử dụng đất và chuyển sang thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu dân cư Xuân Hưởng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2128.pdf 7493(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470