CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 25/ 2003/QĐ-UB
Ngày kư

21/03/2003

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v Phê duyuệt quuy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh B́nh Phước thời ḱ 2001-2010
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

25_2003_QD_UB.doc 65(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470