CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 161/ 2005/QĐ-UBND
Ngày kư

26/12/2005

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu V/v phê duyệt kế hoạch điều ḥa vốn đầu tư XDCB , vốn chương tŕnh mục tiêu năm 2005.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
QD161.pdf 226(Kbytes)
QD161- Ke hoach.pdf 2150(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470