CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 99/ 2001/QĐ-UB
Ngày kư

31/12/2001

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành quy định xử lư một số trường hợp trong XDCB trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
99_2001_QD_UB.doc 32(Kbytes)
99_2001_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 34(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470