CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2592/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/12/2013

Người kư Nguyễn Huy Phong
Trích yếu Phân bổ gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ cho sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xă hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2592.pdf 144(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470