CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2702/ QĐ-UBND
Ngày kư

23/11/2010

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Vv phê duyệt chi phí hỗ trợ GPMB bổ sung cho hộ ông Phạm Văn Bôn thuộc khu vực bố trí tái định cư tiểu dự án Đa Bông Cua huyện Bù Đăng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2702.PDF 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470