CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 689/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/04/2014

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương tŕnh mục tiêu quốc gia năm 2014 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

689.pdf 99(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470