CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 224/ QĐ-UBND
Ngày kư

06/02/2007

Người kư Phạm Văn Ṭng
Trích yếu Về việc giao tổng nguồn vốn nước ngoài (IDA) từ năm 2002 đến 2006 cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) tiếp tục thực hiện trong năm 2007
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
5. QĐ 224 TỈNH.doc 26(Kbytes)
KÈM THEO QĐ 224 - TỈNH.xls 85(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470