CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 5/ 2008/NQ-HĐND
Ngày kư

29/10/2008

Người kư Cao Minh Thuận
Trích yếu Về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phước Long để thành lập thị xă Phước Long, huyện Bù Gia Mập và điều chỉnh địa giới hành chính cấp xă thành lập một số phường, xă mới
Cơ quan ban hành HĐND huyện Phước Long
Phần loại Nghị quyết HĐND huyện Phước Long
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

28.NQ 05 PHUOC LONG.doc 53(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470