CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1916/ QĐ-UBND
Ngày kư

01/09/2015

Người kư Trần Ngọc Trai
Trích yếu v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung, xă Nghĩa Trung huyện Bù Đăng, tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1916.pdf 188(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470