CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phn loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2717/ QĐ-UBND
Ngy k

28/09/2009

Người k Trương Tấn Thiệu
Trch yếu Điều chỉnh đơn gi bồi thường, hỗ trợ về đất, nh, vật kiến trc, cy trồng v ph duyệt chi ph bồi thường, hỗ trợ hạng mục: Cống xả 1 v 2, x Tiến Thnh, thị x Đồng Xoi (đợt 1) Dự n: Nng cấp, mở rộng QL 14 đoạn qua nội thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QD 2717 TINH.doc 76(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470