CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1772/ QĐ-UBND
Ngày kư

24/06/2009

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp, giai đoạn 1 (Đoạn từ Km16+000 đến Km24+250)
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

1772.PDF 203(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470