CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1906/ QĐ-UB
Ngày kư

18/10/97

Người kư Nguyễn Văn Thỏa
Trích yếu V/v Qui định mức thu học phí ngành học mầm non và phổ thông công lập
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:
,
1906_QD_UB.doc 34(Kbytes)
1906_QD_UB_QUYDINH_KEMTHEO.doc 52(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470