CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3194/ QĐ-UBND
Ngày kư

21/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 2.400 con heo nái và 24.000 cho heo thịt/lứa tại xă Thuận Phú, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH Chăn nuôi Hải Quan làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

VBPH_1123_Signed_7968ead97d384747af45908302cd9f30.pdf 5680(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470