CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3036/ QĐ-UBND
Ngày kư

01/12/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng ṭa nhà trung tâm hành chính tỉnh theo h́nh thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

VBPH_1123_Signed_800f6aadef874cd9aad39e60bd612674.pdf 1480(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470