CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3125/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/12/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử "nơi ghi dấu tội ác của Mỹ-ngụy tại cầu Đăk Lung"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3125.pdf 993(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470