CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2345/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/12/2006

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và dự toán thu - chi tài chính năm 2007 của Quỹ Đầu tư Phát triển B́nh Phước
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

4. QĐ 2345 TỈNH.doc 70(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470