CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3182/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/12/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Thu hồi đất do UBND huyện Bù Gia Mập quản lư, giao đất cho Công an huyện Bù Gia mập để xây dựng trụ sở làm việc
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3182.pdf 1165(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470