CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2355/ QĐ-UBND
Ngày kư

29/12/2006

Người kư Nguyễn Huy Phung
Trích yếu Về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán khảo sát địa h́nh, khoan khảo sát thăm ḍ nước ngầm và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa hệ cấp nước sinh hoạt tập trung ấp Bù Xa, xă Phước Sơn, huyện Bù Đăng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

6. QĐ 2355Tỉnh.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470