CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3127/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/12/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Minh Hưng III thuộc xă Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh BP
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3127.pdf 1415(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470