CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3039/ QĐ-UBND
Ngày kư

01/12/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế biến hạt điều và ép dầu điều Trương Gia, quy mô 10.000 tấn nguyên liệu hạt điều/năm và 11.000 tấn vỏ hạt điều/năm tại xă Thuận Lợi, huyện Đồng Phú do Công ty TNHH MTV Minh Đoàn làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3039.pdf 5690(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470