CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định chủ tịch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3040/ QĐ-UBND
Ngày kư

01/12/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trang trại chăn nuôi gà bố mẹ, quy mô 150.000 con tại xă Tân Hưng, huyện Hớn Quản do Công ty TNHH MTV Trại gà Hớn Quản làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3040.pdf 5575(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470