CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
35
Hide details for 9/20129/2012
1934/QĐ-UBND28/09/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
1930/QĐ-UBND28/09/2012Attachment IconVề việc đổi tên Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồi côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND27/09/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1923/QĐ-UBND27/09/2012Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1907/QĐ-UBND26/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Phước
1897/QĐ-UBND25/09/2012Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 23/6/20110 của UBND tỉnh
1846/QĐ-UBND19/09/2012Attachment IconThành lập ấp thuộc xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1845/QĐ-UBND19/09/2012Attachment IconThành lập Ấp 12, xã Minh Hưng và ấp Suối Ngang, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành
1831/QĐ-UBND18/09/2012Attachment IconVề việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước
1821/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconTạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2012
1818/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconThành lập ấp mới thuộc các xã: Tân Lợi, Tân Hưng, Minh Tâm, huyện Hớn Quản
1816/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng tỉnh Bình Phước
1810/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Phước
1804/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconPhê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây gỗ sưa chưa quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh
1801/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconBan hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh
1789/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu Trung tâm và Khu Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
1788/QĐ-UBND11/09/2012Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1787/QĐ-UBND11/09/2012Attachment IconVề việc Ban hành Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2014
1769/QĐ-UBND07/09/2012Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
1766/QĐ-UBND06/09/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước
1749/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc sáp nhập và thành lập ấp mới thuộc xã Lộc Tấn và xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh
1746/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc Phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước
1745/QĐ-UBND05/09/2012Attachment IconVề việc công nhận Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước, khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017
1742/QĐ-UBND04/09/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1739/QĐ-UBND04/09/2012Attachment IconBan hành Quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29/2012/QĐ-UBND24/09/2012Attachment IconVề việc bãi bỏ các quyết định công bố TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2012/QĐ-UBND18/09/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh
26/2012/QĐ-UBND14/09/2012Attachment IconQuy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470