CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Hide details for 4/20124/2012
873/QĐ-UBND27/04/2012Attachment IconBan hành Quy định sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bình Phước
872/QĐ-UBND27/04/2012Attachment IconBan hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015"
870/QĐ-UBND27/04/2012Attachment IconBan hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
778/QĐ-UBND24/04/2012Attachment IconThành lập các ấp mới thuộc xã Thanh Hòa và xã Tiên Tiến huyện Bù Đốp
773/QĐ-UBND23/04/2012Attachment IconBan hành kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015
770/QĐ-UBND23/04/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện
749/QĐ-UBND19/04/2012Attachment IconCho phép thành lập Trường Giáo dục chuyên biệt Bình Minh, tỉnh Bình Phước
744/QĐ-UBND18/04/2012Attachment IconPhê duyệt chủ trương và đề cương, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương, thị xã Bình Long
741/QĐ-UBND18/04/2012Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí xây dựng bổ sung cột mốc cảnh báo lũ cho hạ lưu hồ Srok Phu Miêng
732/QĐ-UBND18/04/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
730/QĐ-UBND18/04/2012Attachment Icon Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm soát giết mổ giai đoạn 2012-2020
720/QĐ-UBND17/04/2012Attachment Icon Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giia đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
711/QĐ-UBND16/04/2012Attachment Icon thành lập Ban Điều hành và tổ chuyên viên giúp việc Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
688/QĐ-UBND11/04/2012Attachment IconCho phép thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh
683/QĐ-UBND10/04/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
677/QĐ-UBND10/04/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
670/QĐ-UBND10/04/2012Attachment IconKiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
668/QĐ-UBND09/04/2012Attachment IconBan hành Quy định về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước
660/QĐ-UBND06/04/2012Attachment IconBãi bỏ thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
658/QĐ-UBND05/04/2012Attachment Icon Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470