CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Show details for 4/20124/2012
50
Show details for 3/20123/2012
20
Show details for 2/20122/2012
17
Hide details for 1/20121/2012
145/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điểu 3, Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND tỉnh Bình Phước quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
127/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconBan hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
125/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước
124/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconCông nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước, khóa II, hiệm kỳ 2011 - 2016
123/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconKiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước
111/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Phước
108/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
107/QĐ-UBND17/01/2012Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hoàng Hưng Thịnh, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
87/QĐ-UBND12/01/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bù Đốp
86/QĐ-UBND12/01/2012Attachment IconThành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
46/QĐ-UBND10/01/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Chơn Thành sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
35/QĐ-UBND09/01/2012Attachment IconThành lập Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
20/QĐ-UBND04/01/2012Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020
17/QĐ-UBND04/01/2012Attachment IconGiao biên chế sự nghiệp Văn hóa thông tin, Thể thao và sự nghiệp khác năm 2012
4/QĐ-UBND03/01/2012Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ và phòng, chống tham nhũng năm 2012
3/QĐ-UBND03/01/2012Attachment IconVề việc ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2012
2/QĐ-UBND03/01/2012Attachment IconVề việc thành lập Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470