CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Show details for 4/20124/2012
50
Show details for 3/20123/2012
20
Hide details for 2/20122/2012
356/QĐ-UBND28/02/2012Attachment IconV/v ban hành kế hoạch cải cách TTHC năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
348/QĐ-UBND24/02/2012Attachment IconVề việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012
342/QĐ-UBND23/02/2012Attachment IconVề việc tạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012
341/QĐ-UBND23/02/2012Attachment IconVề việc tạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Công tác xã hội năm 2012
319/QĐ-UBND23/02/2012Attachment IconV/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Phước
286/QĐ-UBND16/02/2012Attachment IconThành lập Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long tỉnh Bình Phước
269/QĐ-UBND16/02/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương, dự toán chi phí lập quy hoạch ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020
227/QĐ-UBND08/02/2012Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đi qua địa bàn huyện Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng và Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
223/QĐ-UBND07/02/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ 2012 đến năm 2016)
182/QĐ-UBND06/02/2012Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012
178/QĐ-UBND02/02/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025
174/QĐ-UBND02/02/2012Attachment IconBan hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
172/QĐ-UBND02/02/2012Attachment IconThành lập Trung tâm Dạy nghề Bù Gia Mập trực thuộc UBND huyện Bù Gia Mập
168/QĐ-UBND02/02/2012Attachment IconBan hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4/2012/QĐ-UBND16/02/2012Attachment IconBan hành quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã và tổ hợp tác trong việc xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, tìm kiếm thị trường
3/CT-UBND23/02/2012Attachment IconTổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3/2012/QĐ-UBND09/02/2012Attachment IconVề việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh
2/2012/QĐ-UBND08/02/2012Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470