CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Show details for 5/20125/2012
29
Show details for 4/20124/2012
50
Hide details for 3/20123/2012
624/QĐ-UBND29/03/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh
620/QĐ-UBND29/03/2012Attachment IconBan hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nguyên liệu mủ cao su tỉnh Bình Phước
618/QĐ-UBND29/03/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh
615/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
614/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconCông bố hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
612/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconSửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
611/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconBan hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
610/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012
607/QĐ-UBND28/03/2012Attachment IconPhê duyệt lại Dự án xây dựng mới đường Minh Hưng - Đồng Nơ đi qua địa bàn huyện Chơn Thành và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
581/QĐ-UBND22/03/2012Attachment Icon Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
580/QĐ-UBND22/03/2012Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản
572/QĐ-UBND21/03/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Việt Kiều, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản
553/QĐ-UBND21/03/2012Attachment IconPhê duyệt Dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh Bình Phước năm 2012
521/QĐ-UBND19/03/2012Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
515/QĐ-UBND19/03/2012Attachment IconThành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp
500/QĐ-UBND15/03/2012Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thị xã Đồng Xoài
494/QĐ-UBND14/03/2012Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị xi măng Bình Phước, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh và xã An Khương, huyện Hớn Quản
493/QĐ-UBND14/03/2012Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp và chất thải nguy hại khu vực 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
484/QĐ-UBND13/03/2012Attachment IconVề việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 118/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn quy định tại Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470