CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Hide details for 19971997
4
Show details for 12/199712/1997
5
Show details for 11/199711/1997
4
Show details for 10/199710/1997
3
Show details for 9/19979/1997
4
Hide details for 8/19978/1997
44/CT-UB27/08/97Attachment IconTổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh bộ đội biên phòng
43/CT-UB13/08/97Attachment Icontổ chức triển khai thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
42/CT-UB06/08/97Attachment IconTăng cường quản lý kinh doanh, làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật
41/CT-UB01/08/97Attachment IconV/v thống nhất quản lý quy hoạch chung, qui hoạch chi tiết xây dựng các công trình kiến trúc xung quanh khu vực cơ quan trọng yếu của tỉnh
1
Show details for -1-1
8521
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470