CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Hide details for 20142014
104
Hide details for 12/201412/2014
2912/QĐ-UBND30/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020
2885/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
2876/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2015
2875/QĐ-UBND26/12/2014Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 tỉnh Bình Phước
2867/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2864/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v giao chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014
2854/QĐ-UBND25/12/2014Attachment IconV/v giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
2853/QĐ-UBND25/12/2014Attachment Icon V/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015
2818/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thị xã Đồng Xoài
2804/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2796/QĐ-UBND19/12/2014Attachment Icon V/v phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
2787/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2709/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Bình Phước
2705/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch Công tác Thanh tra năm 2015 của Thanh tra tỉnh
2704/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2702/QĐ-UBND16/12/2014Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
2671/QĐ-UBND10/12/2014Attachment IconV/v bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
2655/QĐ-UBND08/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí quy hoạch vị trí tuyên truyền chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
2648/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v kiện toàn ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh BP
2646/QĐ-UBND05/12/2014Attachment IconV/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh BP
2612/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Đồng Phú
2610/QĐ-UBND04/12/2014Attachment IconV/v ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước
2603/QĐ-UBND03/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các xã, thị trấn vùng Tây Nguyên thuộc 02 huyện Bù Gia Mập và huyện Bù Đăng giai đoạn 2015-2020
2602/QĐ-UBND03/12/2014Attachment Icon V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu dân cư ấp 1 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2583/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực giá đất, lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
2582/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v phê duyệt Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng, mùa khô năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh
2581/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v thành lập Ban Tổ chức Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
2572/QĐ-UBND01/12/2014Attachment IconV/v cho phép thành lập Hội Luật gia thị xã Phước Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470