CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Show details for 6/20136/2013
45
Hide details for 5/20135/2013
892/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconKiện toàn Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
891/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconPhê duyệt Đề cương Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
890/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
889/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Tổ biên tập Đề án Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020
882/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới
878/QĐ-UBND30/05/2013Attachment IconĐiều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và vốn một số Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh
860/QĐ-UBND27/05/2013Attachment IconVề việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
847/QĐ-UBND23/05/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
846/QĐ-UBND23/05/2013Attachment IconKiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tỉnh Bình Phước
844/QĐ-UBND22/05/2013Attachment IconBan hành danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng
842/QĐ-UBND22/05/2013Attachment IconBãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước
840/QĐ-UBND21/05/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
823/QĐ-UBND20/05/2013Attachment IconBổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
809/QĐ-UBND17/05/2013Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
808/QĐ-UBND17/05/2013Attachment IconVề việc ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
804/QĐ-UBND16/05/2013Attachment IconVề việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước
803/QĐ-UBND16/05/2013Attachment IconVề việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
792/QĐ-UBND15/05/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
791/QĐ-UBND14/05/2013Attachment IconVề việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước
788/QĐ-UBND14/05/2013Attachment IconVề việc Quy định định mức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470